موسسه سپاس براي درآمدزايي در جهت حمايت از بيماران مبتلا به سرطا
ن اقدام به برگزاري سومين بازار خود از سال 89 مي نمايد.اين بازارچه يكروزه

19 اسفند ماه از ساعت 10 صبح تا 10 شب برگزار مي شود براي اجاره غرفه

در بازارچه با شماره

09380242701

تماس حاصل نماييدشرکت دی حامی موسسه خیریه سپاس