ایرانیان مقیم کشور

ایرانیان مقیم کشور

کارگاه های مخصوص شرکت‌کنندگان داخل ایران
توجه فرمایید : ثبت نام شما در سایت شامل دو بخش است؛ تکمیل اطلاعات و سپس پرداخت وجه ورودیه سایت (۴۰۰ هزار تومان).
آیا قبلا در کارگاه قدرت لحظه حال شرکت کرده‌اید؟
جنسیت
نام
YYYY dot MM dot DD
وضعیت تاهل
طریقه آشنایی