دوره ها

دوره ها

تجربه شرکت کنندگان

درباره بنیاد سپاس

بنیاد سپاس کیست؟

جهان‌بینی بنیاد سپاس
جهان‌بینی ما مبتنی بر سهیم‌شدن عشق و شفقت با همگان است. در بنیاد سپاس بر این باوریم که هست شدیم برای نشر عشق و مهر از طریق پرورش حضور، آگاهی و خدمت بدون چشمداشت، با تمرین شفقت‌ورزی نسبت به خود، دیگران و هستی. از اینرو ساختار بنیاد سپاس نیز مبتنی بر عشق و شفقت است.

درباره‌ی بنیاد سپاس

بنیاد غیردولتی سپاس لحظه حال، دارای مجوز فعالیت در سطح ملی از وزارت کشور به‌شماره پروانه‌ی 214519 و شماره ثبت 47537، سازمانی مردم نهاد با رسالت “توسعه‌ی فرهنگ عشق‌ورزیدن و خدمت داوطلبانه” از طریق فعالیت‌های داوطلبی و نشر مهارت‌های توانمندساز اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است.
بنیاد سپاس با همیاری داوطلبانی جان‌آگاه و رویکرد علمی به نیکوکاری، با اولویت توانمندسازی و توسعه‌ی جوامع محلی در سه دپارتمان تخصصی زیر فعالیت می‌نماید:


عشقُحکمتعشقُخدمتعشقُطبیعت

چشم‌انداز

بنیاد سپاس؛ الهام‌بخش در مسئولیت اجتماعی ایران

با جان‌آگاهی، داوطلب‌محوری و توانمندسازی پایدار

مأموریت

بنیاد سپاس در راستای رسالت توسعه‌ی فرهنگ عشق‌ورزیدن و خدمت داوطلبانه، با ارتقاء آگاهی و توانمندسازی در جوامع هدف  به جذب سرمایه‌ی انسانی داوطلب‌محور و منابع مالی و غیرمالی از شهرها و استان‌های برخوردار و سپس تخصیص آن از طریق پروژه‌های توانمندساز اجتماعی، احیاء آب و محیط‌زیست و توسعه‌ی پایدار جوامع محلی به استان‌های کم‌برخوردار و روستاهای مرزی می‌پردازد.

هر پیام یا سوالی داری از ما بپرس