دپارتمان عشقُطبیعت

دپارتمان عشقُطبیعت

عشقُطبیعت دپارتمان تخصصی برای کلیه‌ی پروژه‌های مسئولیت اجتماعیِ طبیعت‌محور در بنیاد سپاس است. هــدف این دپارتمان آموزش‌های حفاظت از محیط‌زیست و نشر کار داوطلبانه در حوزه‌ی پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی ست. ما با جذب منابع هدفمند و پرورش نیروهای داوطلب دغدغه‌مند نسبت به حفظ محیط‌زیست و احیاء آب در کشور به طراحی و اجرای پروژه‌های متنوع در مناطق هدف می‌پردازیم.

از آنجا که این دپارتمان با قصد توسعه‌ی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، تنوع زیستی، احیاء آب و نگهداری از منابع طبیعی بی‌بدیل ایران زمین پایه‌گذاری شده است، رسالت آن آموزش، فرهنگ‌سازی، اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی و بسترسازی خدمت داوطلبانه برای افراد و سازمان‌هاست جهت بازسازی و احیای سرمایه‌های طبیعی کشور و نگاهداشت آن برای نسل آینده. ازاین‌رو ما در بنیاد سپاس با رویکرد علمی به کشف زنجیره‌ی آسیب‌های محیط‌زیست‌محور، به ارائه‌ی راهکارهای خلاقانه و پایدار منطبق با دیدگاه جهانی، جهت توانمندسازی جامعه و آموزش و ارتقاء جوامع محلی کم‌برخوردار می‌پردازیم.

حفظ محیط‌زیست، یکی از چالش‌های بزرگ جامعه‌ی بشری در جهان هستی است. زمین برای هرآنچه در آن وجود دارد به‌واقع مانند مادری بخشنده، تمامیت خود را در راستای حفظ زیست انسان و برطرف‌نمودن نیازهای او هدیه نموده است. ما در مسیر تعالی انسان و حفاظت از آب و زمین تمام‌قد ایستاده‌ایم و در تمام مراحل لازم از تحقیق و طراحی و برنامه‌ریزی تا آموزش و اجراء و ارزیابی از رویکردهای علمی و روش‌های کاربردی  و اصولی در کنار دانش ضمنی و تجربه‌ی میدانی جوامع محلی بهره می‌بریم.

چشم‌انداز عشقُطبیعت ارتقای آگاهی و عملکرد جامعه در حفظ محیط زیست، مراقبت از زمین و احیاء آب است و مأموریت آن آموزش و فرهنگ‌سازی است در زمینه‌ی حفظ محیط‌زیست، مدیریت انرژی و پسماند، احیاء آب، با ارائه‌ی راهکارهای پایدار و عملیاتی برای حفظ زمین، حفظ آب و طبیعت و اجرای پروژه‌های مرتبط جهت برطرف نمودن کاستی‌ها و آسیب های زیست‌محیطی در مناطق هدف.