دپارتمان ها

دپارتمان ها

دپارتمان عشقُحکمت

بنیاد سپاس از ۷مهر۱۳۹۴ تاکنون منظم و مستمر “کارگاه قدرت لحظۀ حال” را به‌‌صورت فصلی، برای ده‌ها هزار نفر از عموم  ایرانیان  برگزار نموده است.

هـدف عشقُحکمت نشر آگاهـی برای بهبود و ارتقاء سبک زندگی مردم است که با مهارت‌آموزی در زمینه‌ی تعالیم حضور و آموزش تکنیک‌های حضور در لحظه‌ی حال و ابزارهای کاربردی مبتنی بر مایندفولنس، در کنار آموزش‌های مسئولیت اجتماعی و محیط‌زیستی جهت دسترسـی انسان‌ها به بودن ناب همراه با صلح درون و بیرون، برای ایجاد جهانـی مسـئول، بیدار و جان‌آگاه، فعالیت کاملاً داوطلبانه می‌نماید.

از آنجا که آگاهی‌بخشی به اقشار مختلف جامعه رسالت این دپارتمان است، ما با تکیه بر اهمیت توسعه و آموزش ذهن‌آگاهی و همچنین خلق بستری برای دسترسی مردم به آرامش، شادمانی و عشق درونی زمینه‌ساز توسعۀ فرهنگ خدمت داوطلبانه و عشق‌ورزیدن بدون چشمداشت هستیم. بنابراین از خودمان شروع کردیم، هرکدام بخشی از عمر و زمان خود را نذر فرهنگی کردیم‌ و داوطلبانه ایستاده‌ایم تا بذر آگاهی، خدمت و یکی بودن در دل هم‌وطنانمان جوانه زده و بارور شود.

دپارتمان عشقُحکمت با همکاری اندیشمندان حوزۀ روان‌شناسی، پژوهشگران سلامت روان و مربیان حرفه‌ای مایندفولنس به تسهیلگری در آموزش کاربردی تکنیک‌های ذهن‌آگاهی می پردازد. ما با پرورش مربیانی متعهد و توانمند در حوزۀ تعالیم حضور بستری خلق کردیم تا افراد و سازمان‌ها در زمان‌های دشوار بتوانند با افزایش تاب‌آوری، قدرت پذیرش و واقع‌بینی نسبت به ناملایمات و بحران‌ها، از مهارت حضور در لحظه استفاده نموده و با صلح و بهزیستی، کنش‌گرانه با چالش‌ها مواجه شده، راه‌حل‌های بدیع خلق کنند و نهایتاً کیفیت زندگی، روابط و کسب‌وکار خود را بهبود ببخشند.

چشم‌انداز عشقُحکمت توسعه‌ی کارگاه‌های قدرت لحظۀ حال به وسعت ایران است و مأموریت آن برگزاری دوره‌های آموزشی مبتنی بر مایندفولنس، به‌علاوه‌ی سمینارهای مطالعات تطبیقی تعالیم حضور با دیگر رویکردها و نیز پرورش مربیان حرفه‌ای  تعالیم حضور و مایندفولنس است با هدف افزایش سطح آگاهی جامعه و ارتقاء مهارهای سبک زندگی سالم برای همه‌ی مردم ایران.

معرفی دپارتمان عشقُخدمت

عشقُخدمت دپارتمان تخصصی برای کلیه‌ی پروژه‌های مسئولیت اجتماعیِ انسان‌محور در بنیاد سپاس است. هــدف این دپارتمان نشر کار داوطلبانه در حوزه‌ی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعــی است که با جذب منابع و پرورش نیروهای داوطلب از شهرها و استان‌های برخوردار، به طراحی و اجرای پروژه‌های متنوع در مناطق کم‌برخوردار و مرزی کشور می‌پردازد.

بنیاد سپاس NGOئی داوطلب‌محور است که با توجه به دامنه‌ی علائق و توانمندی‌های داوطلبان خود تاکنون پروژه‌های توانمندساز اجتماعی بسیاری در زمینه‌های توسعه ی پایدار جوامع محلی، فقرزدایی، کارآفرینی اجتماعی و روستایی، مدرسه‌سازی، طراحی پروژه‌های اختصاصی مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR، فرهنگ سپاسگزاری، حمایت و آموزش کودکان کار، حمایت از تحصیل، دارو و درمان کودکان،آزادسازی والدین زندانی، اطعام و ارزاق، امداد و نجات و… در 20 استان اجراء نموده است.

عشقُخدمت با حمایت اعضاء، مشاوران و همیاران محترم بنیاد سپاس، در راستای رســالت “توسعه‌ی فرهنـگ عشـق‌ورزیدن و خدمت داوطلبـانه”، به‌پشتوانه‌ی فرهنگ غنی یاریگری و همیاری در سرزمینمان، بـا رویکردی کامـلاً بـه‌روز، علمـی و کاربردی به مسئولیت اجتماعی و ، به توسعه‌ی هرچه بیشتر فعالیت‌های داوطلبانه‌ی انفرادی و سازمانی می پردازد تا بستری مناسب بسازد برای بهبود وضعیت زندگی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی مطلوب در مناطق کم‌برخوردار کشور. در این مسیر ما ابتدا از خودمان شروع می‌کنیم؛ سهمی که در انجام مسئولیت اجتماعی نسبت به میهن عزیزمان ایران داریم را می‌بینیم، می‌پذیریم و بر‌می‌داریم.

چشم‌انداز عشقُخدمت ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار، خلق ارزش و خلق ثروت در روستاهای مرزی است و مأموریت آن بسترسازی مناسب، توانمندسازی و اشتغال‌زایی پایدار در جوامع محلی از طریق توسعه ی شبکه‌ی همیاری و پرورش همیاران زبده (افراد و سازمان‌ها)، تربیت مسئول اجتماعی، تامین منابع لازم برای بهبود وضعیت زندگی در مناطق کم‌برخوردار، شناسایی فرصت‌های اقتصادی و تأمین منابع لازم جهت شکوفایی جوامع محلی و… است.

پروژه های عشقخدمت
ایران دیار مهر / دیار / آفتابگردون /  سپاسداری / پویش رهایی / مرهم یار / پویش سپاس / امداد یار

معرفی دپارتمان عشقُطبیعت

عشقُطبیعت دپارتمان تخصصی برای کلیه‌ی پروژه‌های مسئولیت اجتماعیِ طبیعت‌محور در بنیاد سپاس است. هــدف این دپارتمان آموزش‌های حفاظت از محیط‌زیست و نشر کار داوطلبانه در حوزه‌ی پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی ست. ما با جذب منابع هدفمند و پرورش نیروهای داوطلب دغدغه‌مند نسبت به حفظ محیط‌زیست و احیاء آب در کشور به طراحی و اجرای پروژه‌های متنوع در مناطق هدف می‌پردازیم.

از آنجا که این دپارتمان با قصد توسعه‌ی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، تنوع زیستی، احیاء آب و نگهداری از منابع طبیعی بی‌بدیل ایران زمین پایه‌گذاری شده است، رسالت آن آموزش، فرهنگ‌سازی، اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی و بسترسازی خدمت داوطلبانه برای افراد و سازمان‌هاست جهت بازسازی و احیای سرمایه‌های طبیعی کشور و نگاهداشت آن برای نسل آینده. ازاین‌رو ما در بنیاد سپاس با رویکرد علمی به کشف زنجیره‌ی آسیب‌های محیط‌زیست‌محور، به ارائه‌ی راهکارهای خلاقانه و پایدار منطبق با دیدگاه جهانی، جهت توانمندسازی جامعه و آموزش و ارتقاء جوامع محلی کم‌برخوردار می‌پردازیم.

حفظ محیط‌زیست، یکی از چالش‌های بزرگ جامعه‌ی بشری در جهان هستی است. زمین برای هرآنچه در آن وجود دارد به‌واقع مانند مادری بخشنده، تمامیت خود را در راستای حفظ زیست انسان و برطرف‌نمودن نیازهای او هدیه نموده است. ما در مسیر تعالی انسان و حفاظت از آب و زمین تمام‌قد ایستاده‌ایم و در تمام مراحل لازم از تحقیق و طراحی و برنامه‌ریزی تا آموزش و اجراء و ارزیابی از رویکردهای علمی و روش‌های کاربردی  و اصولی در کنار دانش ضمنی و تجربه‌ی میدانی جوامع محلی بهره می‌بریم.

چشم‌انداز عشقُطبیعت ارتقای آگاهی و عملکرد جامعه در حفظ محیط زیست، مراقبت از زمین و احیاء آب است و مأموریت آن آموزش و فرهنگ‌سازی است در زمینه‌ی حفظ محیط‌زیست، مدیریت انرژی و پسماند، احیاء آب، با ارائه‌ی راهکارهای پایدار و عملیاتی برای حفظ زمین، حفظ آب و طبیعت و اجرای پروژه‌های مرتبط جهت برطرف نمودن کاستی‌ها و آسیب های زیست‌محیطی در مناطق هدف.

پویش های عشقُطبیعت
همیارطبیعت / پویش شهریار / پویش ایران یار