مدیریت و ساختار

مدیریت و ساختار

اعضای هیات مدیره بنیاد سپاس

مجتبی عباسی
مجتبی عباسیموسس،مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بنیاد سپاس
بیشتر بخوانید
فوق لیسانس روانشناسی و فوق لیسانس E.MBA

بنیان گذار بنیاد سپاس، مربی رسمی MBSR

مدرس، لایف کوچ و بیزنس کوچ
طوبی مختاری
طوبی مختاری نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
بیشتر بخوانید
فوق لیسانس فلسفه غرب

لایف کوچ و مربی مایندفولنس

موسس آموزشگاه نفس بیوتی
زهرا ابراهیمی
زهرا ابراهیمی خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره
بیشتر بخوانید
فوق لیسانس معماری ، دانش آموخته MBA


مدیر آموزش، لایف کوچ و مربی مایندفولنس

علی حیدری
علی حیدریعضو اصلی هیات مدیره
بیشتر بخوانید
فوق لیسانس مدیریت اجرایی

از مدیران صنعت خودرو
مهدی فتاحی
مهدی فتاحی عضو اصلی هیات مدیره
بیشتر بخوانید
دکتری مدیریت رفتار سازمانی

مدرس ، مشاور مدیریت و منابع انسانی

ساختار سازمانی و همیاری