مدیریت و ساختار

مدیریت و ساختار

اعضای هیات مدیره بنیاد سپاس

مجتبی عباسی
مجتبی عباسیموسس،مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بنیاد سپاس
Read More
فوق لیسانس روانشناسی و فوق لیسانس E.MBA

بنیان گذار بنیاد سپاس، مربی رسمی MBSR

مدرس، لایف کوچ و بیزنس کوچ
طوبی مختاری
طوبی مختاری نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
Read More
فوق لیسانس فلسفه غرب

لایف کوچ و مربی مایندفولنس

موسس آموزشگاه نفس بیوتی
زهرا ابراهیمی
زهرا ابراهیمی خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره
Read More
فوق لیسانس معماری ، دانش آموخته MBA


مدیر آموزش، لایف کوچ و مربی مایندفولنس

علی حیدری
علی حیدریعضو اصلی هیات مدیره
Read More
فوق لیسانس مدیریت اجرایی

از مدیران صنعت خودرو
مهدی فتاحی
مهدی فتاحی عضو اصلی هیات مدیره
Read More
دکتری مدیریت رفتار سازمانی

مدرس ، مشاور مدیریت و منابع انسانی

ساختار سازمانی و همیاری