همیاری

همیاری

تیم همیاری بنیاد سپاس متشکل از حضورآموختگانی است که قصد دارند نقشی در زنجیرۀ آگاهی داشته باشند و خدمت داوطلبانه و عشق ورزیدن بدون چشمداشت را به‌طور جدی زندگی کرده و سهم مسئولیت اجتماعی خود را در آگاهی‌بخشی به جامعه ایفا کنند.

این افراد در سنین مختلف و با تحصیلات و شغل‌های گوناگونی هستند و نقطۀ مشترک همۀ آن‌ها دغدغه‌مندی و قلبی تپنده برای اثرگزاری و خلق بستری برای رشد و آگاهی، صلح و آرامش است. همیاران به‌طور منظم آموزش دیده و تلاش می‌کنند تا بهترین خدمت‌رسانی را در راستای برگزاری هرچه بهتر دوره و حمایت مؤثرتر از شرکت‌کنندگان داشته باشند.