پویش آفتابگردون

پویش آفتابگردون

پویش آفتابگردون

کودک کار هر کودک زیر 15 سالی است که به‌دلیل فقر مالی و فقر فرهنگی در خانواده از حق طبیعی آموزش، بازی، بهداشت و… محروم است. آفتابگردون اولین پویش بنیاد سپاس است که به‌واسطه‌ی آن امروز کودکان کار آفتابگردون سوادآموز شده‌اند، به استعدادهای هنریشان می‌پردازند، از تاب‌آوری، سلامت روان و ادب بالاتری برخوردارند، تیم‌های ورزشی حرفه‌ای دارند و…

بنیاد سپاس از سال 1396 به‌پشتوانه‌ی کارگروه روان‌شناسان داوطلب در پویش آفتابگردون به‌کمک همیاران آموزش دیده در 20 اکیپ داوطلبی، هر دوشنبه بعدازظهر در حدوداً 60 نقطه‌ی تهران و کرج (میدان، چهارراه یا پارک) حاضر می‌شود و بر پایه‌ی آموزه‌های روان‌شناختی با هدف کاهش سطح اضطراب و پرخاشگری و نیز افزایش تاب‌آوری و آموزش مهارت‌های اجتماعی به‌کمک ابزارهایی نظیر بازی‌درمانی، هنردرمانی و… با ارائه‌ی خدمات زیر به توانمندسازی کودکان کار و خیابان و زاغه‌نشین می‌پردازد:

  • تهیه و توزیع پک‌های تحصیلی، پوشاک، بسته‌ی معیشتی و حمایتی
  • آموزش و سوادآموزی با سبک سریع و به‌کارگیری هوش هیجانی
  • خدمات درمانی نظیر جراحی‌ها، درمان‌های کلینیکی و پاراکلینیکی
  • تشکیل و انجام تمرین‌های ورزشی در رشته‌های فوتبال، والیبال و دژابال