پویش رهایی

پویش رهایی

پویش رهایی


شناسایی و آزادسازی مادران و پدران زندانی جرایم غیرعمد مالی در شهرستان‌ها و پی‌جویی اشتغالشان پس از آزادی این پویش رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند در سال 1400 شروع به کار کرد.
هدف این ما کمک به آزاد سازی زندانیان مادر و یا پدر است که به دلیل عدم توانایی نسبت به پرداخت دین در جرائم غیرعمد مالی مانند محکومیت مالی در پی صدور چک و سفته بلامحل و غیر کلاهبرداری بی احتیاطی و بی مبالاتی در مال و یا عدم انجام درست تعهدات در زندانها محبوس می باشند.
فعالیت به این صورت است که در ابتدا مددجوی متقاضی کمک را شناسایی و پس از بررسی و تحقیق برای آزادی وی اقدام می کنیم. در مرحله تحقیق، محققان دو وظیفه مهم بر عهده دارند. ابتدا اگر خانواده مددجو و زندانی تا حدی توان مالی داشته باشند همان را به عنوان سرمایه برای آزادی زندانی در اختیار می گیرند و سپس سعی می کنند برای باقی مبلغ اقدام به جمع آوری و تعریف پروژه می نمایم. تا کنون آزادی 15 زندانی انجام شده است و هر ماهه با کمک خیرین نسبت به آزاد سازی 2 زندانی یک پدر و یک مادر اقدام می نمائیم.