پویش مهربانی

پویش مهربانی

پویش مهربانی

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی برای حمایت از دانش‌آموزان روستایی و کم‌برخوردار پک تحصیلی کامل (شامل کوله‌پشتی و لوازم‌التحریر موردنیاز سال تحصیلی) ارائه شده است. از مهر 1398 تا مهر 1401 تعداد 16.250 کوله پشتی برای دانش‌آموزان مناطق هدف در 20 استان تهیه گردیده و همه‌ی مراحل شامل خریداری، بسته‌بندی، شناسایی، راستی‌آزمائی و توزیع توسط داوطلبان آموزش‌دیده‌ی بنیاد سپاس با همکاری معتمدین محلی صورت می‌پذیرد.