درباره ما

بهبود زندگی

از طریق یادگیری

درباره بنیاد

سپاس لحظه حال

بنیاد غیردولتی سپاس لحظه حال، دارای مجوز فعالیت در سطح ملی به شماره پروانه ۲۱۴۵۱۹، سازمانی مردم نهاد با رسالت “‌توسعه فرهنگ عشق ورزیدن و خدمت داوطلبانه” از طریق فعالیت‌های داوطلبی و نشر مهارت‌های توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی ا‌ست.این بنیاد با رویکرد نیکوکاری و هدف اشاعه فرهنگ خدمت و عشق‌ورزی نسبت به همگان، در حال حاضر توسط فعالیت‌های عام‌المنفعه داوطلبی، در دو بخش دپارتمان عشقُحکمت (آموزش پاک) و دپارتمان عشقُخدمت (کار داوطلبانه) مشغول به فعالیت می‌‏باشد.

دپارتمان عشقُحکمت

دپارتمان آموزش پاک بنیاد سپاس از مهر ماه ۱۳۹۴ فعالیت خود را با طراحی کارگاه قدرت لحظه حال ـ‌که شامل تعالیم و مهارت‌های حضور‌درمانی همراه با تمرین کاربردی حضور و صلح درون (مبتنی بر ذهن‌آگاهی‌ Mindfulness) می‌باشدـ آغاز کرد و سپس دوره‌هایی چون مولانا‌شناسی، مثنوی‌خوانی و… را به آموزش‌های خود اضافه نمود که کلیه این آموزه‌ها به صورت سیستم آموزش پاک (‌دهش‌) اداره می‌گردد.

 

دپارتمان عشقُخدمت

دپارتمان عشقُخدمت در زمینه آسیب‌های اجتماعی و نیز برای فعالیت در زمان بحران شروع به کار کرد.در این دپارتمان با شیوه‌های کاملاً به‌روز علمی‌ـ‌عملی و با پشتوانه و حمایت اعضاء محترم بنیاد، به توسعه هرچه بیش‌تر فعالیت‌های داوطلبانه می‌پردازیم. ما در این مسیر ابتدا از خودمان شروع می‌کنیم؛ سهمی که در انجام مسئولیت اجتماعی نسبت به میهن عزیزمان ایران داریم را می‌بینیم، می‌پذیریم و بر‌می‌داریم.

مکانی عالی برای رشد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

0

تعداد شرکت کنندگان
کارگاه قدرت لحظه حال

0

تعداد داوطابین
بنیاد سپاس

0

نفر ساعت خدمت
داوطلبانه حضوری

0

تعداد پروژه های
جاری سال