دپارتمان مسئولیت اجتماعی (عشقُخدمت)
دپارتمان عشقُخدمت با رسالت « گسترش فرهنگ داوطبی و عشق ورزی » فعالیت های خود را با پروژه های داوطلبی و مسؤلیت اجتماعی آغاز کرد.
در این دپارتمان با شیوه‌های کاملاً به‌روز علمی‌ـ‌عملی و با پشتوانه و حمایت اعضاء محترم بنیاد، به توسعه هرچه بیش‌تر فعالیت‌های داوطلبانه می‌پردازیم. ما در این مسیر ابتدا از خودمان شروع می‌کنیم؛ سهمی که در انجام مسئولیت اجتماعی نسبت به میهن عزیزمان ایران داریم را می‌بینیم، می‌پذیریم و بر‌می‌داریم.
دسته ای از پویش های دپارتمان عشقحکمت به شرح زیر میباشد:
 پویش آفتابگردون (حمایت از کودکان آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار)
 پروژه ایران دیار مهر (توانمند‌سازی مناطق روستایی و کم‌برخوردار)
 فعالیت در بحران‌های حوادث و بلایای طبیعی
 پویش سپاس (ایجاد فرهنگ عشق و مهر به هستی و همنوعان)
 فعالیت در بحران کرونا
 پروژه سپاسداری (اطعام نیازمندان)
 ساخت و تعمیر مدارس در مناطق کم‌برخوردار کشور
 حمایت از تحصیل کودکان در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور