دوره ها

دوره ها

ژونات؛ حامی بنیاد سپاس لحظه حال

ژونات؛ حامی بنیاد سپاس لحظه حال

تجربه شرکت کنندگان

درباره بنیاد سپاس لحظه حال

بنیاد سپاس کیست؟

جهان‌بینی بنیاد سپاس
جهان‌بینی ما مبتنی بر سهیم‌شدن عشق و شفقت با همگان است. در بنیاد سپاس بر این باوریم که هست شدیم برای نشر عشق و مهر از طریق پرورش حضور، آگاهی و خدمت بدون چشمداشت، با تمرین شفقت‌ورزی نسبت به خود، دیگران و هستی. از اینرو ساختار بنیاد سپاس نیز مبتنی بر عشق و شفقت است.

درباره‌ی بنیاد سپاس

بنیاد غیردولتی سپاس لحظه حال، دارای مجوز فعالیت در سطح ملی از وزارت کشور به‌شماره پروانه‌ی 214519 و شماره ثبت 47537، سازمانی مردم نهاد با رسالت “توسعه‌ی فرهنگ عشق‌ورزیدن و خدمت داوطلبانه” از طریق فعالیت‌های داوطلبی و نشر مهارت‌های توانمندساز اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است.
بنیاد سپاس با همیاری داوطلبانی جان‌آگاه و رویکرد علمی به نیکوکاری، با اولویت توانمندسازی و توسعه‌ی جوامع محلی در سه دپارتمان تخصصی زیر فعالیت می‌نماید:


عشقُحکمتعشقُخدمتعشقُطبیعت

چشم‌انداز

بنیاد سپاس؛ الهام‌بخش در مسئولیت اجتماعی ایران

با جان‌آگاهی، داوطلب‌محوری و توانمندسازی پایدار

مأموریت

بنیاد سپاس در راستای رسالت توسعه‌ی فرهنگ عشق‌ورزیدن و خدمت داوطلبانه، با ارتقاء آگاهی و توانمندسازی در جوامع هدف  به جذب سرمایه‌ی انسانی داوطلب‌محور و منابع مالی و غیرمالی از شهرها و استان‌های برخوردار و سپس تخصیص آن از طریق پروژه‌های توانمندساز اجتماعی، احیاء آب و محیط‌زیست و توسعه‌ی پایدار جوامع محلی به استان‌های کم‌برخوردار و روستاهای مرزی می‌پردازد.

هر پیام یا سوالی داری از ما بپرس